12. i 13.02.2024. održali su se prvi partnerski i intervizijski sastanci novog ciklusa programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Na sastancima smo razgovarale/i o suradnji s institucijama, nadolazećim aktivnostima, razvoju Mreže i naše organizacije te razmijenile/i iskustva.

Program Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela provode Ženska soba kao koordinatorica te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Delfin Zamir; Desa Dubrovnik; HERA Križevci– za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar – IPC; Ženska grupa Karlovac KORAK; SOS Virovitica; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir. Na području Virovitičko-podravske županije djeluje Udruga S.O.S. Virovitica, za pomoć i podršku možete nam se obratiti svaki radni dan od 08:00 do 16:00 sati na 033 721 500 ili putem maila sos@sosvt.hr.

Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ financira Ministarstvo pravosuđa i uprave RH.
Više o Programu i kojoj organizaciji civilnog društva iz “Mreže podrške” se u kojoj županiji možete obratiti za pomoć i podršku ukoliko ste žrtva ili svjedok/inja kaznenog djela ili prekršaja nasilja u obitelji, saznajte na web stranici Programa www.mrezapodrskeisuradnje.com.
Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa i uprave.