za wb 1U srijedu 22.11.2017. u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održana je javna tribina pod nazivom „Povezanost alkoholizma i nasilja u obitelji“. Tribinu je organiziralo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije u suradnji sa Zajednicom žena HDZ-a „Katarina Zrinski“ Virovitica i udrugom S.O.S. Virovitica, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

za web 2U srijedu 22.11.2017. u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održana je javna tribina pod nazivom „Povezanost alkoholizma i nasilja u obitelji“. Tribinu je organiziralo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije u suradnji sa Zajednicom žena HDZ-a „Katarina Zrinski“ Virovitica i udrugom S.O.S. Virovitica, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Cilj tribine bio je osvijestiti javnost da se nasilje događa svuda oko nas, te da su alkoholizam i nasilje često usko povezani.

Svoja iskustva o radu na problemu nasilja u obitelji  i povezanosti alkoholizma i nasilja izložile su predstavnice Policijske uprave Virovitičko-podravske, Prekršajnog suda Virovitica, Centra za socijalnu skrb Virovitica i udruge S.O.S. Virovitica.

Zaključeno je kako je alkoholizam vrlo često prisutan u slučajevima nasilja u obitelji te kako je okidač za teže oblike fizičkog nasilja. Potrebno je raditi na prevenciji ovisnosti ali i veću i sustavniju  pažnju posvetiti liječenju ovisnika o alkoholu.

Također, potrebno je i dalje raditi na jačanju međusektorske suradnje u pružanju podrške i zaštite ženama žrtvama nasilja.

Samo sustavnim radom na promjeni ponašanja ovisnika, kao i na osnaživanju žena žrtava nasilja moguće je efikasno raditi na rješavanju problema nasilja u društvu.