U petak, 10. prosinca 2021. godine, udruga S.O.S. Virovitica, ispred Gradske knjižnice i čitaonice u vremenu od 10 do 12 sati održala je javnu akciju senzibiliziranja građana i građanki o mogućnostima korištenja usluge pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

Tijekom javne akcije građani su informirani putem letaka i edukativnih materijala o mogućnostima koje mogu ostvariti u okviru programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” u udruzi S.O.S. Virovitica, jednoj od partnerskih organizacija na programu. Sve usluge su besplatne, a obuhvaćaju:
– emocionalnu i praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije te informacije o pravima
– psihološko i pravno savjetovanje
– pratnju na sud
– pratnju na državno odvjetništvo, policiju i centre za socijalnu skrb
– podršku osobama koje nisu prijavile kazneno djelo te podršku nakon završetka sudskog postupka.

Javna akcija je dio programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” financiranog od strane Ministarstva pravosuđa RH. Nositeljica programa je Ženska soba – Centar za seksualna prava, , a provodi ga 10 organizacija civilnog društva na području cijele Hrvatske, odnosno u onim županijama u kojima ne postoje odjeli za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima, a to su: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje; Ženska grupa Karlovac „Korak“; SOS Virovitica; Informativno pravni centar – IPC, Slavonski Brod; Centar za građanske inicijative, Poreč; Delfin, Pakrac; DEŠA, Dubrovnik; Udruga HERA, Križevci; Udruga ZvoniMir, Knin

 

Program je kreiran s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, a proizlazi iz Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

Obratiti nam se  možete svakim radnim danom od 08 do 16 sati na telefon 033 721 500 ili mail: sos.vt@email.t-com.hr.

 

Sve informacije o programu „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ možete pronaći na službenoj web stranici : https://mrezapodrskeisuradnje.com/hr/