U organizaciji udruge SOS Virovitica 21. kolovoza 2023. u 16 sati održana je javna akcija „Sigurnost žena je odgovornost države“ kao dio akcije Ženske Mreže Hrvatske koja se održala u više od 20 gradova u Republici Hrvatskoj.

Na javnoj akciji iskazana je solidarnost i podrška ženama BiH u njihovoj borbi za sprečavanje nasilja nad ženama i iskazani zahtjevi žena Hrvatske za kvalitetnijom i uspješnijom zaštitom i većom sigurnosti žena žrtava nasilja u Hrvatskoj.

Nasilje nad ženama je najpredvidiviji zločin zbog dugotrajnosti nasilja od strane bliskog počinitelja i zakazivanja sustava zaštite koje prethodi ubojstvu.

Sve brutalniji oblici nasilja nad ženama i rastući broj ubojstava žena (femicid) koji se svakodnevno događaju, zahtijevaju bolju zaštitu i sigurnost žrtava, promjenu Zakona i sveobuhvatniju i kvalitetniju procjenu rizika za žrtvu nasilja. Nasilje nad ženama i obiteljsko nasilje treba biti isključivo u domeni Kaznenog zakona. Zakon o zaštiti od obiteljskog nasilja osim što ne obuhvaća sve oblike rodno uvjetovanog nasilja, nanio je ženama strašnu štetu tretirajući nasilje nad ženama kao prekršaj, izjednačavajući ga s vožnjom bez karte u tramvaju.

Mjere zaštite nisu pokazale dobre rezultate i treba ih mijenjati i unaprijediti.

Presude trebaju biti u propisanom maksimumu kako bi poslali poruku da za nasilje nema opravdanja, a ne kao do sada, većina kazni je uvjetna i na taj način pruža priliku počinitelju da nesmetano nastavi s nasiljem.

Simboličkom javnim akcijama žene traže od Hrvatske države da preuzme odgovornost i poduzme konkretne korake za zaštitu žena od nasilja. Postoje uspješni modeli suzbijanja femicida!

Tražimo:

  1. da Vlada hitno osnuje radnu skupinu koja će raditi na donošenju zakonskih rješenja za reguliranje femicida;
  2. definiranje femicida kao zasebnog kaznenog djela u Kaznenom zakonu;
  3. donošenje zakona koji će regulirati sve oblike nasilja nad ženama i staviti sankcioniranje nasilja nad ženama isključivo u kaznenu sferu;
  4. donošenje Nacionalne strategije koja uključuje sve oblike nasilja nad ženama, u skladu s Istambulskom Konvencijom i s predviđenim sredstvima za provedbu u državnom proračunu;

Zahvaljujemo svima koji su prisustvovali javnoj akciji.