Dana 14. i 15. studenog održan je 5. modul edukacije iz područja Risk Managementa na kojem sudjelujemo kao partneri u sklopu projekta “Snažni u krizi” UP.04.2.1.11.0242. zajedno sa ŽGK „Korak“ kao nositeljem projekta.

S obzirom na to da svaka aktivnost uključuje određenu razinu rizika, djelotvorno upravljanje rizicima predstavlja nužnost za bolje odlučivanje i ostvarenje rezultata i ciljeva.

Ovom edukacijom ojačati ćemo vlastite kapacitete kako bismo pružili kvalitetnije usluge svima u lokalnoj zajednici u ovim kriznim vremenima.

********

Ženska grupa Karlovac “Korak”, u partnerstvu s SOS Virovitica, u započela je s provedbom projekta „Snažni u krizi“ UP.04.2.1.11.0242, Europski socijalni fond, operativni program 2014.-2020.
Radi se o projektu za čiju provedbu su u periodu od 18 mjeseci osigurana bespovratna sredstva u vrijednosti 486.475,05 kuna (64.566,33 eura), od čega je 85% (413.503,79 kuna (54.881,38 eura)) osigurano iz Europskog socijalnog fonda i 15% (72.971,26 kuna (9.684,95 eura)) iz Državnog proračuna RH. Provedba projekta je započela 23. lipnja, a završava s 23.prosincem 2023. godine. Projekt se provodi u skladu s Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji, a temelji se na Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obitelji, promičući rodnu ravnopravnost, te u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.
“Snažni u krizi” projekt je koncentriran na jačanje i unaprjeđenje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva s područja Karlovačke i Virovitičko-podravske županije te doprinosi poboljšanju njihove učinkovitosti u radu u kriznim situacijama

Više informacija o projektu “Snažni u krizi” možete zatražiti putem maila: sos.vt@email.t-com.hr (kontakt osoba: Karolina Tunić).

Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr