Dana 18.04.2024. godine u vremenu od 10:00 do 11:00 sati Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN” i udruga S.O.S. Virovitica javnom akcijom kod Gradske tržnice Pakrac obilježili su Dan ravnopravnosti (17.04.). Na javnoj akciji podijeljeni su informativni i promotivni materijali s ciljem osvještavanja važnosti ravnomjerne raspodjele roditeljskih i  kućanskih obveza. Javna akcija dio je projekta „SuperTata“ koji provodi udruga S.O.S. Virovitica u partnerstvu s Centrom za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN” uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

 

Ravnopravnost predstavlja temelj pravednog društva u kojem svaka osoba ima jednake mogućnosti i prava. Naš zakon ravnopravnost definira kao jednako prisustvo žena i muškarca u svim područjima javnog i privatnog života, posjedovanje jednakog statusa, jednakih mogućnosti za ostvarivanje svih prava te jednake koristi od ostvarenih rezultata. Roditeljske uloge koje su često tradicionalno podijeljene mogu predstavljati prepreku ostvarivanju ravnopravnosti pa kako bi navedena definicija uistinu zaživjela potrebno je raditi na aktivnijem uključivanju očeva u odgoj djece te ravnomjernoj raspodjeli kućanskih poslova.

 

Očeva uključenost ima pozitivan utjecaj kako na djetetov kognitivni, socijalni i emocionalni razvoj tako i na cijelu obiteljsku dinamiku. Ostvarivanju očinske uloge značajno pridonose pozitivni propisi kao što su očinski i roditeljski dopust. Ovi propisi otvaraju prilike za razvoj ravnopravnog roditeljstva, ali važno je da i cijela zajednica prepozna dobrobit ovakvog načina odgoja djece. Želimo podsjetiti sve osobe na važnost pružanja podrške kako bi svaki otac mogao ispuniti svoju ulogu na najbolji mogući način te kako bismo mogli stvoriti kvalitetnije i ravnopravnije okruženje za djecu, ali i cijelo društvo.

U sklopu projekta udruga S.O.S. Virovitica pruža pomoć, podršku i informacije očevima o ostvarivanju njihovih prava propisanih Zakonom te o aktivnijem uključivanju u djetetov život. Ove informacije dostupne su svakog radnog dana od 10:00 do 16:00 sati pozivom na broj 033 721 500.

Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.