U sklopu projekta “Nova znanja – nove prilike” (kodni broj: UP.02.1.1.06.0082) u predstojećim aktivnostima projekta održat će se prezentacijsko-komunikacijsko-motivacijska radionica.

Radionica je namijenjena dugotrajno nezaposlenim osobama da unaprijede svoje socijalne vještine te da osiguraju svoj ravnopravniji položaj na tržištu rada stečenim vještinama koje će moći primijeniti. Polaznici radionice slušati će o  socijalnim vještinama i kako ih koristit, o vrstama komunikacije i  koje su barijere i alati u komunikaciji te će sudjelovali u vježbama o samoprocjeni komunikacijskih vještina.

Sve o održavanju radionica na vrijeme ćete pronaći na našoj web stranici kao i na Facebook stranici udruge.

Projekt Nova znanja-nove prilike, iz poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina„ UP.02.1.1.06. provodi Udruga žena Vukovar sa partnerima Mirovna grupa Oaza Beli Manastir, Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin te S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja a financiran je sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljuski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.