SOS Virovitica je i ove godine sudjelovala u realizaciji promicanja djelovanja i rada organizacija civilnog društva otvaranjem vrata svojih prostorija javnosti od 9.00 do 13. 00 sati 01. lipnja 2023. godine.

Dani otvorenih vrata udruga, u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH, prilika su da se dodatno osnaži solidarnost i povjerenje u lokalnim zajednicama i podsjeti na važnu ulogu koju udruge imaju u povezivanju građana u rješavanju problema i stvaranju mreža uzajamne podrške. Otvaranjem svojih vrata građani su mogli saznati više podataka o samoj Udruzi, području djelovanja te o aktivnostima i programima koje Udruga provodi i koje je uspješno provodila.