U Europi svake godine jedna od četiri osobe postane žrtvom kaznenog djela no mnogi od njih ostaju u tišini, zatočeni strahom. Kako bi se osvijestila važnost potpore i zaštite za žrtve kaznenih djela 22. veljače proglašen je Europskim danom zaštite žrtava kaznenih djela. Svatko od nas može postati žrtva ili svjedok/kinja, ali nitko nije spreman na to i zato je podrška važna.

Kako bi žrtve i svjedoci/kinje dobili/e potrebnu podršku te kako bi proces prijave i sudski postupak postali manje stresni i nelagodni razvijen je sustav podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela u Republici Hrvatskoj kojeg čine:

  • Služba za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
  • odjeli za podršku žrtvama i svjedocima koji djeluju u sastavu županijskih sudova u Osijeku, Rijeci, Sisku, Splitu, Vukovaru, Zadru, Zagrebu, Karlovcu, Šibeniku i Bjelovaru
  • Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja putem broja 116-006 – besplatne linije otvorene 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu putem koje se pružaju informacije, pomoć i podrška žrtvama i svjedocima/kinjama na hrvatskom i engleskom jeziku
  • 11 organizacija civilnog društva u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela.

Programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela osigurava besplatne usluge koje obuhvaćaju:

  • emocionalnu i praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije i informacije o pravima
  • psihološko i pravno savjetovanje
  • pratnju na sud
  • pratnju na policiju, državno odvjetništvo i/ili u zavode za socijalni rad
  • podršku osobama koje nisu prijavile kazneno djelo te podršku nakon završetka sudskog postupka

Provedba programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela započela je 01.01.2018. na inicijativu i uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Nositeljica programa je Ženska soba, a provodi ga 10 organizacija civilnog društva na području cijele Hrvatske, odnosno na području 17 županija. Prema trenutnim neslužbenim podatcima, Mreža podrške i suradnje tijekom 2023. godine pružila je 10 802 usluge za 1086 novih i 212 postojećih korisnika i korisnica.

Sve informacije o programu Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela možete pronaći na službenoj web stranici:  https://mrezapodrskeisuradnje.com/hr/

Na području Virovitičko-podravske županije djeluje udruga S.O.S. Virovitica kojoj se možete obratiti svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 na 033 721 500 ili mailom na sos@sosvt.hr

Program Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela financira Ministarstvo pravosuđa i uprave RH. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa i uprave.