Ostvariti ravnomjernu zastupljenost žena i muškaraca u političkom i javnom životu. Povećati broj žena na listama za predstojeće lokalne izbore. Upoznati javnost sa stanjem zastupljenosti žena u tijelima političkog odlučivanja. Pratiti zastupljenost i poziciju žena na stranačkim listama za lokalne izbore u svibnju 2009. god.

Ostvariti ravnomjernu zastupljenost žena i muškaraca u političkom i javnom životu. Povećati broj žena na listama za predstojeće lokalne izbore. Upoznati javnost sa stanjem zastupljenosti žena u tijelima političkog odlučivanja. Pratiti zastupljenost i poziciju žena na stranačkim listama za lokalne izbore u svibnju 2009. god.

Ovim temama bavi se projekt što ga udruga S.O.S. telefon-poziv u pomoć provodi u suradnji sa Županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova, a financijski ga podržava Vladin ured za ravnopravnost spolova.

Projekt je usmjeren na podizanje razine svijesti žena i muškaraca o ženskim vrijednostima i važnosti sudjelovanja žena u političkom i javnom životu. Ravnomjerna zastupljenost žena i muškaraca na mjestima odlučivanja važna je za razvoj cijelog društva jer odreći se jednog dijela populacije u donošenju odluka i rješavanju problema znači i zanemarivanje potreba tog dijela populacije. Upravo to se događa ženama jer one čine 51,8 % stanovništva Republike Hrvatske, a njihovo sudjelovanje u političkom životu varira od 22,2 % zastupnica u Saboru R H do 8,4 % članica u općinskim vijećima. Povećati udio žena u predstavničkim tijelima na lokalnoj razini moguće je jedino ako se žene uključe u političku utakmicu, a prilika za to su lokalni izbori u svibnju ove godine. Aktivnostima na projektu nastojimo ženama pružiti podršku i učiniti ih spremnima za političku utakmicu kako bi ostvarile ono što im pripada jer ako nas je više od pola u ukupnom broju stanovništvu zašto nas ne bi bilo toliko i na mjestima odlučivanja, jer ovako drugi odlučuju za nas i u naše ime, a to sigurno nije u našu korist i na našu dobrobit. Izmijenimo to!
Kroz seminar za žene iz političkih stranaka koje djeluju na prostoru Virovitičko-podravske županije obuhvatili smo jedan dio žena, a kroz radionice u svakoj od stranaka nastaviti ćemo širiti broj žena koje razvijaju pozitivan stav o svojim ženskim vrijednostima, vještinama javnog nastupa, zakonu o ravnopravnosti spolova i izbornom zakonu.