U sklopu obilježavanja « Međunarodnog dana protiv zloupotrebe droga « (26. 06. 2006. ) udruga S.O.S telefon-poziv u pomoć u suradnji sa Županijskim povjerenstvom za prevenciju ovisnosti, Zavodom za javno zdravstvo «Sveti Rok» i dječjim vrtićem «Cvrčak« organizira uličnu akciju «RECI OVISNOSTIMA– NE !« – djeca predškolskog uzrasta kroz oslikavanje pločnika će na temu ovisnosti odaslati svoje poruke, viđenje i stavove o negativnim učincima ovisnosti o nikotinu, alkoholu i opojnim drogama u društvu.

U sklopu obilježavanja « Međunarodnog dana protiv zloupotrebe droga « (26. 06. 2006. ) udruga S.O.S telefon-poziv u pomoć u suradnji sa Županijskim povjerenstvom za prevenciju ovisnosti, Zavodom za javno zdravstvo «Sveti Rok» i dječjim vrtićem «Cvrčak« organizira uličnu akciju «RECI OVISNOSTIMA– NE !« – djeca predškolskog uzrasta kroz oslikavanje pločnika će na temu ovisnosti odaslati svoje poruke, viđenje i stavove o negativnim učincima ovisnosti o nikotinu, alkoholu i opojnim drogama u društvu.

Ovom akcijom crteža i poruka na pločniku prvenstveno želimo ukazati na postojeći problem učestalosti konzumiranja cigareta, alkohola i droga kod adolescenata, kao društveno neprihvatljivo ponašanje, te podići svijest o ozbiljnosti ovog problema kod svih građana, a posebice kod mladih kao najrizičnije skupine.

Akcija će se održati 26.06. 2006.g. od 09:30 -11:00 sati na Trgu kralja Tomislava (kod sata). Tijekom akcije dijeliti će se edukativni promotivni materijali koje su izradili Županijsko povjerenstvo za prevenciju i suzbijanje ovisnosti i S.O.S. telefon-poziv u pomoć.