U sklopu projekta „Ženska politička akademija“ održane su radionice za žene u političkim strankama te ulične akcije u Virovitici i Pitomači na kojima su dijeljeni promotivni materijali i provedena anketa.

Udruga S.O.S. telefon iz Virovitice i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije u sklopu zajedničkog projekta podržanog od Vladinog ureda za ravnopravnost spolova i kampanje za povećanje broja žena na kandidacijskim listama za lokalne izbore organizirali su u subotu 28.03.2009 godine u vremenu od 10-12 sati na prostoru kod Gradske tržnice u Virovitici, te u Pitomači podjelu promotivnog materijala i anketu vezanu za projekt i kampanju.

Putem virovitičkog radija pozvani su građani i sve političke stranke iz Grada Virovitice da nas posjete i uključe u akciju i na taj način daju svoju podršku kampanji.
Za vrijeme ulične akcije provedena je anketa u kojoj su građani izražavali stavove o poznavanju Zakona o ravnopravnosti spolova i podržavanju uključenosti žena na kandidacijskim listama, te su ima podijeljeni promotivni materijali – letci, majice i bedževi.
Rezultati ankete pokazali su da je većina građana upoznata sa postojanjem Zakona o ravnopravnosti spolova i podržava povećanje žena na kandidacijskim listama na lokalnim izborima.

U sklopu edukativnog dijela projekta „Ženska politička akademija“ i održanog seminara u Višnjici nastavili smo sa radionicama u kojima smo educirali žene u njihovim političkim strankama.