U sklopu trogodišnjeg programa Europski horizonti Udruga S.O.S. telefon organizirala je edukaciju Važnost ruralnog razvoja i mogućnosti koje pružaju predpristupni fondovi EU koja se održala 07. prosinca 2007 u Velikoj vijećnici Županije Virovitičko – podravske.

U sklopu trogodišnjeg programa Europski horizonti Udruga S.O.S. telefon organizirala je u suradnji sa Županijom Virovitičko – podravskom edukaciju Važnost ruralnog razvoja i mogućnosti koje pružaju predpristupni fondovi EU koja se održala 07. prosinca 2007 u Velikoj vijećnici Županije Virovitičko – podravske.

Edukacija je bila namijenjena vijećnicima skupštine Županije Virovitičko – podravske, načelnicima općina, agro-poduzetnicima i udrugama sa područja Virovitičko – podravske Županije.

Predavači:
Sonja Vuković dip.oec. – Udruga Slap
Partnerstvo kao model lokalnog razvoja
Republika Hrvatska se u procesu pristupanja EU suočava s brojnim izazovima i prilagodbama već postojećim standardima Europske Unije.
Ključni izazovi socijalnom i gospodarskom razvoju EU su:
 Konkurentnost na globalnom tržištu
 Održivi razvoj
 Starenje populacije/nedostatak inovacije
 Neujednačeni regionalni razvoj
 Metropolizacija
 Nedostatna razvojna struktura
 Niska socijalna kohezija

ZADAÆE REPUBLIKE HRVATSKE
1. Socijalna kohezija je ključ i osnova svakog razvoja iz čega proizlazi da razvoj zajednice može omogućiti suradnja javnog, poslovnog i privatnog centra.
2. Okosnice razvoja u Europskoj Uniji su regije koje kod nas još uvijek nisu jasno formirane niti djeluju kao takve.
3. Jedan od problema s kojim se Republika Hrvatska suočava je i sve starija populacija, sve je manje mladih koji rade, imaju nove ideje – inovacije.
4. Iako u blažem obliku prisutna je metropolizacija, tj. Zagreb ima sve dominantniju ulogu u socijalnom i gospodarskom pogledu. Republici Hrvatskoj je neophodna decentralizacija – Zaključak je da bi porez trebao ostati tamo gdje se stvaraju dobra što bi omogućilo parcijalni razvoj.
5. Potrebno je osigurati razvojne timove na razini županija na koje se kod nas nažalost još uvijek gleda kao na trošak., a ne investiciju.

prof. Gordana Stojanović – Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Osijek.

Kako pristupiti prikupljanju sredstava iz EU fondova?
Predpristupni fondovi Europske unije su
PHARE – provedba reformi nužnih za pristupanje EU, priprema za korištenje strukturnih fondova EU nakon pridruživanja

ISPA – financijska podrška za investicije na području zaštite okoliša i prometa, proprema za korištenje Kohezijskog fonda EU

SAPARD – financijska podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju, priprema za korištenje poljoprivrednog i ribarskog fonda EU

Pravo prijave imaju organizacije civilnog društva i mreže na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, neprofitne organizacije (javne i privatne), institucije, organizacije i mreže. Obvezno je osigurati sufinanciranje investicijskih komponenti projekata,, ako i partnera čije se uloge moraju jasno definirati, a uz to partnerske organizacije unose dio financijskih sredstava prema unaprijed određenim pravilima EK (20% -30%)

Problem u našem mentalitetu je što kao građani RH imamo stav „Dajte nam novac, pa ćemo znati što ćemo s njim“, dok EU nalaže da prvo moramo znati što ćemo s novcem, uskladiti svoje potrebe s već postojećim prioritetima EU, razumjeti politiku, tj. kontekst i ciljeve EU, potom pristupiti prikupljanju sredstava iz EU fondova koje moramo trošiti namjenski, a ne prema potrebi.

mr.sc. Antun Mihoković – pročelnik Službe za europske integracije i regionalni razvoj Virovitičko- podravske županije

Politika Ruralnog razvoja 2007-2013 u Europskoj Uniji
Europska unija je još 1965. donijela strateško opredjeljenje – DOHODAK OD POLJOPRIVREDE MORA BITI JEDNAK S PROSJEČNIM DOHOTKOM U DRUGIM SEKTORIMA – POSEBNO INDUSTRIJE.

Prioriteti Politike Ruralnog razvoja 2007-2013
1. poboljšanje konkurentnosti sektora poljoprivrede i šumarstva
2. poboljšanje okoliša i seoskih naselja
3. poboljšanje kvalitete života u seoskim naseljima i poticaj diverzifikacije
4. izgradnja lokalnih kapaciteta za razvoj, zapošljavanje i diverzifikaciju

Uloga SAPARD-a u Politici ruralnog razvoja – SAPARD je predpristupni program Europske unije koji treba pripremiti agropoduzetnike i poljoprivredna gospodarstva z sudjelovanje u Zajedničkoj poljoprivrednoj politici (CAP) EU, kada Republika Hrvatska postane članica Europske unije. Kriteriji SAPARD-a su strogi i nije ih lako ispuniti zbog slijedećih razloga:
 postavlja preduvjete, opće kriterije i posebne kriterije koje mora zadovoljiti svaki poduzetnik koji kreće u ulaganje u poljoprivredi, koji se odnose na minimalnu veličinu objekta ili proizvodnog kapaciteta
 postavlja ekološke i higijenske standarde za svaku proizvodnju, te standarde za dobrobit životinja
 definira prihvatljive i neprihvatljive troškove
 propisuje dokumentaciju koja se mora podnijeti, a koja je vrlo obuhvatna
 propisuje rokove podnošenja, te početka radova, podnošenje dokumentacije o utrošenim sredstvima na uvid
 zahtijeva da djelatnost u koju se ulaže bude profitabilna najmanje 5 godina od završetka investicije, te da ima svoje osigurano tržište.