Dvadeset i petoga studenoga započinje Šesnaest dana aktivizma protiv rodnog nasilja koji završavaju desetoga prosinca Međunarodnim danom ljudskih prava što nas podsjeća na činjenicu da su prava žena integralni dio ljudskih prava

Na današnji dan- Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama – želimo istaknuti da je, prema podacima UNIFEM-a, jedna od tri žene diljem svijeta fizički napadnuta, prisiljena na seksualni odnos ili zlostavljana na koji drugi način.
Dvadeset i petoga studenoga započinje Šesnaest dana aktivizma protiv rodnog nasilja koji završavaju desetoga prosinca Međunarodnim danom ljudskih prava što nas podsjeća na činjenicu da su prava žena integralni dio ljudskih prava. Ovaj su datum aktivisti obilježavali od 1981.,a UN im se pridružio sedamnaestoga prosinca 1999. g. Dvadeset i peti studeni 1960. dan je kada je izvršeno okrutno ubojstvo triju sestara Mirabal koje su i ranije bile zatvarane i mučene jer su se suprostavljale Trujillovu režimu u Dominikanskoj republici.
Stoga ovim priopćenjem želimo upozoriti na problem nasilja nad ženama koji UN-ova rezolucija iz 2000. godine prepoznaje kao manifestaciju povijesno nejednakih odnosa moći između muškaraca i žena koja je dovela do dominacije nad ženama i njihove diskriminacije te sprječavanja njihova punog napredovanja te također upozorava da je nasilje nad ženama jedno od osnovnih društvenih mehanizama kojima su žene dovedene u podređeni položaj u odnosu na muškarce.
Pridružujemo se civilnim udrugama i nevladinim organizacijama koje navedena UN-ova rezolucija prepoznaje kao one koji su doprinjeli stvaranju društvene svijesti diljem svijeta o negativnom utjecaju nasilja nad ženama na društveni i ekonomski život.