Udruga S.O.S. telefon-poziv u pomoć održala je edukaciju učenika u četiri Srednje škole u Virovitici i Osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić o problemu trgovanja ljudima s ciljem informiranja mladih o postojanju i veličini problema trgovanja ljudima i ukazivanja na načine samozaštite kroz upoznavanje zamki koje u sebi krije fenomen trgovanja ljudima.

Udruga S.O.S. telefon-poziv u pomoć održala je edukaciju učenika u četiri Srednje škole u Virovitici i Osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić o problemu trgovanja ljudima s ciljem informiranja mladih o postojanju i veličini problema trgovanja ljudima i ukazivanja na načine samozaštite kroz upoznavanje zamki koje u sebi krije fenomen trgovanja ljudima.

– Tijekom školske godine 2005./2006. izvršili smo edukaciju u svim srednjim školama u Virovitici, i u Osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić. Ukupno je kroz edukaciju prošlo 837 učenika. Kao članice mreže PETRA – neformalne mreže 10 udruga sa prostora Republike Hrvatske sustavno radimo na edukaciji mladih i informiranju građana o problemu trgovine ljudima od 2003 godine. Sudjelujemo na međunarodnim i regionalnim konferencijama, a mreža ima i svoje dvije predstavnice u Nacionalnom odboru za sprečavanje trgovine ljudima – kazala je predsjednica udruge S.O.S. telefon – poziv u pomoć Desa Kolesarić.

U sklopu projekta „Pogledaj me i pomozi“organizirana je izrada grafita na zidu zgrade kod samoposluge na tržnici Trg fra Bonifacija Gerbera bb Projekt je ostvaren uz potporu Care- International i uz financijsku potporu Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Trgovanje ljudima jedan je od najgrubljih oblika kršenja ljudskih prava. Uočena je povezanost trgovine ljudima i transnacionalnog organiziranog kriminala putem kojeg se žene, djeca i muškarci podvrgavaju raznolikim oblicima zlostavljanja i iskorištavanja.

Uočivši taj globalni problem dolazi do Konvencije UN-a u Palermu 2000. godine i dva pripadajuća protokola. Protokol o prevenciji, suzbijanju i kažnjavanju trgovanja ljudima, posebice ženama i djecom i Protokola protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakom. Republika Hrvatska potpisnica je svih tih dokumenata.

Žene i djeca najčešće žrtve trgovanja ljudima.

Prosječna dobna granica identificiranih žrtava sve je niža tako da je ona u Hrvatskoj u 2004. godini Iznosila 24,4 godine, a u 2005. ona je bila 17,5 godina. Svjetski pokazatelji ukazuju da je trgovanje djecom u sve većem porastu, prema statističkim podatcima oko 1,2 milijuna djece širom svijeta svake godine postane žrtvama trgovanja ljudima i uspostave ropstva.
U Hrvatskoj vodi se evidencija identificiranih žrtava od 2002 godine. Do danas identificirano su 42 žrtve. Do nedavno se vjerovalo da je Hrvatska samo zemlja tranzita za žrtve no podatci od identificiranih žrtava govore da je Hrvatska zemlja tranzita, porijekla i krajnjeg odredišta.
Važnost edukacije i informiranja građana u Virovitici važna je zbog blizine granice kao i velikog broja nezaposlenih. Edukacija mladih prevencija je trgovanja ljudima jer mladi su jedna od najugroženijih skupina. Uključivanjem mladih i udruga mladih u sam projekt postižemo njihovu osviještenost i povećan interes za sam problem.

Žrtvom trgovine može postati baš svatko no proučavanjem uzroka trgovine ljudima došlo se do spoznaje da su neke grupe ugroženije odnosno imaju veći rizik da postanu žrtve. Najčešće su to osobe koje su mlade, siromašne, koje pripadaju nekoj od društveno diskriminiranih skupina, nezaposleni. Nasilje u obitelji čine žene i djecu izloženijima trgovanju ljudima.

Zašto ljudi postaju žrtve trgovine ljudima?

Nezaposlenost i siromaštvo.
Tranziciju prate brojne političke, socijalne i ekonomske promjene, dolazi do preraspodjele ekonomske moći što za posljedicu ima povećanje siromaštva i nezaposlenost a upravo su siromaštvo i nezaposlenost jedan od osnovnih uzroka trgovine ljudima. Veliki je broj ljudi u stalnoj potrazi za zaposlenjem i boljim životom a to olakšava posao trgovcima ljudima. Žene su posebno ugrožene jer rade u djelatnostima koje su pretrpjele najviše promjena i gdje je bilo najviše otpuštanja ( tekstilna industrija, uslužne djelatnosti …)

Rodna diskriminacija
Patrijarhalni odgoj i podržavanje predrasuda i stereotipa ženu još uvijek u velikom dijelu svijeta stavlja u neravnopravni položaj kako na tržištu rada tako i u njenom položaju u društvu.

Trgovanje ljudima je zločin protiv osobe.
Najčešći oblici trgovanja ljudima: seksualna eksploatacija, radna eksploatacija, dužničko ropstvo, prinudni brak, lažno usvajanje, prinudno prosjačenje, prisila na vršenje kriminalnih radnji, trgovina organima.

Zarada od trgovine ljudima spada u najunosnije poslove sa najmanjim rizikom.