Nositelj projekta: Informativno pravni centar

Partneri:
– Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
– Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”
– S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2021. – 31.09.2022.
Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova

Ciljevi projekta i očekivani rezultati:

  1. Povećana svijest mladih o rodno uvjetovanom nasilju u partnerskim odnosima, rodnim stereotipima i normama koje doprinose toleranciji nasilja
  2. Pružanje pomoći i osnaživanje mladih, posebno djevojaka, u suprotstavljanju rodno uvjetovanom nasilju
  3. Doprinijeti vidljivosti problema te zagovarati učinkovitu i sustavnu prevenciju rodno uvjetovanog nasilja na lokalnoj i nacionalnoj razini

U Hrvatskoj je nasilje u mladenačkim vezama problem koji se u izrazito maloj mjeri istražuje i koji je u potpunosti “nevidljiv” na području javnih politika, zakonodavstva i obrazovnog sustava. Strah, sram, nedostatak osviještenosti, nepovjerenje i nedostatak relevantnih informacija i resursa su glavni razlozi zašto adolescenti/ce pretežno pokušavaju sami riješiti problem nasilja u vezama te se oslanjaju na vlastite kapacitete i
vještine kako bi eventualno okončali nasilnu vezu i najčešće se ne odlučuju na prijavljivanje nasilja odraslim osobama ili traženje pomoći i savjeta izvan svoje vršnjačke skupine.

Projekt je usmjeren na dekonstruiranje rodnih stereotipa i stavova vezanih uz rodno uvjetovano nasilje, a kroz različite projektne aktivnosti ukazat ćemo na važnost odupiranja patrijarhalnim normama i vršnjačkom
pritisku.