• Nositelj projekta:  Udruga S.O.S – savjetovanje, osnaživanje, suradnja
  • Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2021. – 31.08.2021
  • Ukupna vrijednost projekta :  90.000,00 kuna

Opći cilj:

Unaprijediti roditeljske kompetencije  sadašnjih i budućih roditelja u Virovitičko-podravskoj županiji kroz edukaciju, podršku i  osnaživanje u razumijevanju roditeljskih uloga.


Specifični ciljevi:

  1. Povećati razinu  znanja i vještina u nošenju sa izazovima početka roditeljstava važnih za uspješno roditeljstvo
  2. Otvoriti mogućnost ostvarivanja  podrške kroz dostupnosti stručne savjetodavne podrške putem telefona  i Facebook grupne podrške razmjene međusobnih iskustava
  3. Senzibilizacija šire javnosti o važnosti odgovornog, kompetentnog i uspješnog roditeljstva

Podrška i osnaživanje sadašnjih i budućih roditeljima za uspješno i odgovorno roditeljstvo u VPŽ  kroz online predavanja, Facebook grupu podrške, telefonsko savjetovalište, senzibilizaciju javnosti o važnosti odgovornog i uspješnog roditeljstva.