Osnovne informacije o projektu: Prevencija nasilja na internetu putem snimljenog filma na temu internetskog nasilja i distribucije preko društvenih mreža i internetskih portala, te pružanje pomoći i podrške djeci i mladima žrtvama internetskog nasilja.

Projekt provodi: S.O.S. Virovitica a partner je Hrvatska udruga pripovjedača Pričalica

Trajanje projekta: 12 mjeseci ( 01.06.2020. – 31.05.2021.)

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Cilj projekta: Smanjiti učestalost internetskog nasilja među djecom i mladima Virovitičko-podravske županije

Glavne aktivnosti projekta:

  • Snimanje filma na temu internetskog nasilja u trajanju desetak minuta
  • Distribucija filma putem društvenih mreža (Facebook i Youtube)
  • Promocija filma
  • Omogućena dostupnost savjetodavne pomoći djeci i mladima žrtvama internetskog nasilja putem maila, telefona ili Facebooka