Program „Mreže podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ kreiran je s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

Trajanje projekta: tri godine ( 01.01.2024. – 31.12.2026.)

Donator: Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske
Nositelj programa: Ženska soba – Centar za seksualna prava

Program se provodi u 13 županija u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Ciljevi programa su podići razinu znanja, vještina i kompetencija predstavnika organizacija civilnog društva za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela; pružati pomoć i podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela kroz pružanje osnovnih informacija i emocionalne potpore, psihosocijalne i savjetodavne pomoći, pratnjom na sud i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga; raditi na senzibilizaciji i informiranju javnosti o sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u Republici Hrvatskoj.

Popis partnerskih organizacija civilnog društva na programu:

 1. Ženska soba – Centar za seksualna prava– nositeljica programa
 2. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima(Varaždinska i Međimurska županija)
 3. Centar za građanske inicijative Poreč (Istarska županija)
 4. Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN (Požeško-slavonska županija i Bjelovarsko – bilogorska županija)
 5. DEŠA– Dubrovnik (Dubrovačka županija)
 6. Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava (Koprivničko-križevačka županija i Bjelovarsko-bilogorska županija)
 7. Informativno pravni centar (Brodsko-posavska županija)
 8. Ženska grupa Karlovac Korak (Karlovačka županija i Ličko-senjska županija)
 9. O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja Virovitica (Virovitičko – podravska županija)
 10. SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje (Krapinsko-zagorska županija)
 11. Udruga ZvoniMir (Šibensko-kninska županija)
 12.  

Osnovne informacije o programu: Omogućavanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga za podršku
obiteljima u poteškoćama i kriznim situacijama
Program provodi: S.O.S. Virovitica u suradnji s Gradom Virovitica i Hrvatskom udrugom pripovjedača
„Pričalica“
Trajanje programa: 01.06.2023. – 31.05.2026.
Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Cilj programa: Povećanje izvainstitucijskih socijalnih usluga usmjerenih na podršku obitelji u
poteškoćama i kriznim situacijama

Glavne aktivnosti programa:
1. Osnaživanje osobnih i roditeljskih kompetencija i komunikacije – sos linija, savjetovalište
2. Osnaživanje socijalnih vještina i socijalne uključenosti – dramske radionice
3. Senzibilizacija javnosti o važnosti kompetentnog i odgovornog roditeljstva

Osnovne informacije o projektu: Razvoj pozitivnog roditeljstva kroz ravnomjernu raspodjelu kućanskih i roditeljskih obveza i informiranje očeva o njihovim pravima na očinski, rodiljni i roditeljski dopust na području Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije

Projekt provodi: S.O.S. Virovitica u partnerstvu s Centrom za podršku i razvoj civilnog društva Delfin

Trajanje projekta: 01.09.2023. – 30.06.2024.

Donator: Središnji ured za demografiju i mlade

Cilj projekta: Doprinijeti razvoju pozitivnog roditeljstva promicanjem ravnomjerne raspodjele kućanskih i roditeljskih obveza u Virovitičko-podravskoj i Požeško-slavonskoj županiji

Glavne aktivnosti programa:

 1. Pomoć, podrška i informiranje očeva putem S.O.S. linije svakim radnim danom od 10 do 16 sati
 2. Senzibilizacija građana na području Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije o ravnomjernoj raspodjeli kućanskih i roditeljskih obaveza

Osnovne informacije o programu: Program potiče socijalno uključivanje i osamostaljenje žena žrtava nasilja te jača međusektorsku suradnju i podiže svijest javnosti o nasilju

Program provodi: S.O.S. Virovitica u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Virovitica

Trajanje programa: 01.06.2023. – 31.05.2026.

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Cilj programa: Povećanje socijalne uključenosti i osamostaljenja žena žrtava nasilja te jačanje međusektorske suradnje i promjena stavova javnosti o nasilju

Glavne aktivnosti programa:

 1. Pružamo pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja
 2. Jačamo međuresornu suradnju
 3. Senzibiliziramo javnost o problematici nasilja

Osnovne informacije o projektu: Unapređenje položaja žena žrtava nasilja na području Virovitičko-podravske županije kroz podizanje svijesti šire javnosti o problemu nasilja i važnosti njegovog sprečavanja te osnaživanja i pružanja podrške putem S.O.S. linije

Projekt provodi: S.O.S. Virovitica

Trajanje projekta: 01.06.2023. – 31.12.2023.

Donator: Grad Virovitica

Cilj projekta: Unapređenje položaja žena žrtava nasilja na području Virovitičko-podravske županije

Glavne aktivnosti projekta:

 1. Osnaživanje, pomoć i podrška ženama žrtvama nasilja na području Virovitičko-podravske županije putem S.O.S. linije
 2. Podizanje svijesti šire javnosti na području Virovitičko-podravske županije o problemu nasilja i važnosti njegovog sprečavanja

Osnovne informacije o projektu: Osnaživanje pripadnica ciljane skupine, žena u nepovoljnom položaju kroz zapošljavanje te poboljšanje kvalitete života i smanjenje socijalne isključenosti starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Projekt provodi: S.O.S. Virovitica u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Virovitica i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Virovitica

Trajanje projekta: 8 mjeseci  (21.10.2022 – 21.06.2023.)

Donator: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Europski socijalni fond

Cilj projekta: osnaživanje pripadnica ciljane skupine, žena u nepovoljnom položaju kroz zapošljavanje i poboljšanje kvalitete života te
smanjenje socijalne isključenosti starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Glavne aktivnosti projekta:

 • Povećanje socijalne uključenosti krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju
 • Zapošljavanje 10 žena koje će pružati socijalne usluge za 60 krajnjih korisnika na području grada Virovitice i prigradskih naselja.

Osnovne informacije o projektu:  Poticanje i osnaživanje očeva za  aktivniju obiteljsku ulogu pružanjem podrške i informacija o pozitivnim pravnim propisima usmjerenih  obitelji i važnosti  ravnomjerne raspodjele obiteljskih obveza, senzibilizacija javnosti i  poslodavaca i razbijanje stereotipa i predrasuda.

Nositelj projekta:  S.O.S. Virovitica

Trajanje projekta: 01.09.2022. – 31.08.2023.

Donator: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Glavne aktivnosti projekta:

 1. Osnaživanje očeva za  veću uključenost  u obiteljski život i aktivniju  roditeljsku ulogu kroz  ravnopravno sudjelovanje u odgoju djece i brizi za obitelj
 2. Senzibilizacija poslodavaca i šire javnosti o važnosti uključenosti očeva u obiteljski život i prihvaćanju ravnopravnosti kao jedinog ispravnog načina zajedničkog života

Osnovne informacije o projektu: Projektom se želi ojačati organizacije civilnog sektora s područja Karlovačke, Virovitičko – podravske, Ličko – senjske, Sisačko – moslavačke i Zagrebačke županije te povećati  učinkovitost njihova rada u kriznim vremenima. Aktivnostima koje će se provoditi kroz 18 mjeseci će se unaprijediti kapaciteti rada organizacija civilnog društva  kroz stjecanje i primjenu znanja sa održanih edukacija, izradu digitalnih priručnika te organizaciju volonterskih aktivnosti

Nositelj projekta:  ŽGK „KORAK“

Partner na projektu: S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Donator: Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (413.503,79 kn)

 

Osnovne informacije o projektu : Projekt je usmjeren na  pružanje socijalnih usluga žrtvama nasilja i jačanje međuresorne dionika koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja u  Virovitičko-podravskoj županiji.

Nositelj projekta:  S.O.S. Virovitica u partnerstvu s Udrugom Pričalica

Trajanje projekta:  01.01.2022. – 31.12.2022.

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Cilj projekta: : Unaprjeđenje pružanja socijalnih usluga žrtvama nasilja i jačanje međuresorne dionika koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja u  Virovitičko-podravskoj županiji

Glavne aktivnosti projekta:

 • Osnaživanje žrtava obiteljskog nasilja pružanjem savjetodavne podrške i informacija o pravima
 • Jačanje međuresorne suradnje i osnaživanje kapaciteta članova županijskih timova iz područja rodno uvjetovanog nasilja
 • Podizanje razine svijesti i senzibilizacija šire javnosti o problemu nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Nositelj projekta: S.O.S. Virovitica

Partner projekta: Hrvatska udruga pripovjedača Pričalica

Trajanje projekta: 12 mjeseci ( 01.01.2022. – 31.12.2022.)

Donator: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Cilj projekta:

 1. Prevencija nasilja nad i među mladima na području Virovitičko-podravske županije

Glavne aktivnosti projekta:

– Osmišljena kazališna predstava na temu prevencije nasilja nad i među mladima

– Odigrana kazališna predstava u Kazalištu Virovitica

– Omogućena dostupnost savjetodavne pomoći mladima žrtvama nasilja putem maila, telefona ili Facebooka

Projekt je usmjeren ka prevenciji pojavnih oblika nasilja nad i među mladima putem pružanja pomoći i podrške žrtvama nasilja te podizanje razine svijesti društva inovativnim i kreativnim pristupom o negativnim učincima nasilnog ponašanja.

Nositelj projekta: Informativno pravni centar

Partneri:
– Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
– Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”
– S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2021. – 30.09.2022.
Ukupna vrijednost projekta: 15.000,00 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova

Ciljevi projekta i očekivani rezultati:

 1. Povećana svijest mladih o rodno uvjetovanom nasilju u partnerskim odnosima, rodnim stereotipima i normama koje doprinose toleranciji nasilja
 2. Pružanje pomoći i osnaživanje mladih, posebno djevojaka, u suprotstavljanju rodno uvjetovanom nasilju
 3. Doprinijeti vidljivosti problema te zagovarati učinkovitu i sustavnu prevenciju rodno uvjetovanog nasilja na lokalnoj i nacionalnoj razini

U Hrvatskoj je nasilje u mladenačkim vezama problem koji se u izrazito maloj mjeri istražuje i koji je u potpunosti “nevidljiv” na području javnih politika, zakonodavstva i obrazovnog sustava. Strah, sram, nedostatak osviještenosti, nepovjerenje i nedostatak relevantnih informacija i resursa su glavni razlozi zašto adolescenti/ce pretežno pokušavaju sami riješiti problem nasilja u vezama te se oslanjaju na vlastite kapacitete i
vještine kako bi eventualno okončali nasilnu vezu i najčešće se ne odlučuju na prijavljivanje nasilja odraslim osobama ili traženje pomoći i savjeta izvan svoje vršnjačke skupine.

Projekt je usmjeren na dekonstruiranje rodnih stereotipa i stavova vezanih uz rodno uvjetovano nasilje, a kroz različite projektne aktivnosti ukazat ćemo na važnost odupiranja patrijarhalnim normama i vršnjačkom
pritisku.

Nositelj projekta:  Udruga S.O.S – savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2021. – 31.08.2021

Donator: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Ukupna vrijednost projekta:  90.000,00 kuna

Opći cilj:

Unaprijediti roditeljske kompetencije  sadašnjih i budućih roditelja u Virovitičko-podravskoj županiji kroz edukaciju, podršku i  osnaživanje u razumijevanju roditeljskih uloga.


Specifični ciljevi:

 1. Povećati razinu  znanja i vještina u nošenju sa izazovima početka roditeljstava važnih za uspješno roditeljstvo
 2. Otvoriti mogućnost ostvarivanja  podrške kroz dostupnosti stručne savjetodavne podrške putem telefona  i Facebook grupne podrške razmjene međusobnih iskustava
 3. Senzibilizacija šire javnosti o važnosti odgovornog, kompetentnog i uspješnog roditeljstva

Podrška i osnaživanje sadašnjih i budućih roditeljima za uspješno i odgovorno roditeljstvo u VPŽ  kroz online predavanja, Facebook grupu podrške, telefonsko savjetovalište, senzibilizaciju javnosti o važnosti odgovornog i uspješnog roditeljstva.

Projekt provodi udruga S.O.S. Virovitica.

Trajanje projekta: 01.03.2021-31.10.2021

Donator: Ekumenska inicijativa žena

Opći cilj projekta: Pružanje pomoći, podrške i informacija ženama žrtvama nasilja, provođenje istraživanja o nasilju nad ženama i senzibilizacija javnosti o problemu nasilja i važnosti uspostave ravnopravnosti spolova u Virovitičko-podravskoj županiji.

Aktivnosti projekta:

 • Pružanje stručne pomoći  i podrška ženama  žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja  putem S.O.S. telefona, svakim radnim danom od 8-20 sati
 •  Online istraživanje  na uzorku od 250 žena u rasponu od 18- 65 godina  starosti.  Izraditi ćemo upitnik, koji će biti anoniman, a sadržavati će pitanje opća pitanja tipa mjesta stanovanja, dobi, obrazovnog statusa, bračnog statusa, invaliditeta, financijskog statusa, broja djece ,broja članova domaćinstva i dr. te pitanja o njihovom iskustvu tijekom života o nasilju ,uznemiravanju, i dr. u svim segmentima društva.
 •  Javna akcija  podjele promotivnih materijala i informiranja građana o problemu nasilja nad ženama.

Program “Centar za podršku, savjetovanje i osnaživanje”  provodi Virovitičko-podravska županija u partnerstvu s udrugom S.O.S. -savjetovanje, osnaživanje, suradnja.

Opći cilj projekta : unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja u obitelji.

Specifični ciljevi projekta su uspostava sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području VPŽ, jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji u VPŽ te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja u obitelji te negativnim posljedicama nasilja u obitelji.

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Donator : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike; Europski socijalni fond (Operativni fond učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020). Kodni broj : UP.02.2.2.11.0002

 

Osnovne informacije o projektu : Projekt  je usmjeren na pružanje usluge savjetovališta za žene žrtve nasilja, jačanje kapaciteta  pružatelja usluga  ženama žrtvama nasilja, izgradnju međusektorske suradnje i  senzibilizaciji javnosti za problematiku nasilja prema ženama.

Projekt provodi : S.O.S. Virovitica u partnerstvu s Udrugom osoba s invaliditetom Virovitica

Trajanje projekta: 01.12.2020 – 30.11.2021

Donator : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Cilj projekta: Unaprjeđenje zaštite žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja u Virovitičko-podravskoj županiji, kroz osnaživanje žrtava nasilja, jačanje kapaciteta stručnjaka i udruga, osvještavanje javnosti

Glavne aktivnosti projekta:

 • Osnaživanje žrtava obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama pružanjem usluga  savjetovališta
 • Jačanje kapaciteta osoba iz institucija i udruga koje rade sa ženama žrtvama nasilja i  izgradnja međusektorske suradnje
 • Podizanje razine svijesti i senzibilizacija šire javnosti o problemu  nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
 • Upravljanje projektom

Osnovne informacije o projektu: Osnaživanje pripadnica ciljane skupine, žena u nepovoljnom položaju kroz zapošljavanje i edukaciju te poboljšanje kvalitete života i smanjenje socijalne isključenosti starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Projekt provodi: S.O.S. Virovitica u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Virovitica i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Virovitica

Trajanje projekta: 18 mjeseci  (25.06.2020 – 25.12.2021.)

Donator: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Europski socijalni fond

Cilj projekta: osnaživanje pripadnica ciljane skupine, žena u nepovoljnom položaju kroz zapošljavanje i edukaciju te poboljšanje kvalitete života i smanjenje socijalne isključenosti starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Glavne aktivnosti projekta:

 • Program osposobljavanja koji će pohađati pripadnice ciljane skupine, a koji će im dati nova znanja i vještine te ih osnažiti i povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada.
 • Povećanje socijalne uključenosti krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju
 • Zapošljavanje 10 žena koje će pružati socijalne usluge za 60 krajnjih korisnika na području grada Virovitice i prigradskih naselja.

Osnovne informacije o projektu: Pružanje podrške ženama nakon izlaska iz sklonište kako bi se mogle u potpunosti integrirati u društvo , jačanje međusektorske suradnje pružatelja socijalnih usluga na području Virovitičko-podravske županije i senzibilizacija javnosti o problematici nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja.

Projekt provodi: S.O.S. Virovitica u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Virovitica

Trajanje projekta: 36 mjeseci (01.06.2020. – 31.05.2023.)

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Cilj projekta: Povećanje socijalne uključenosti žena žrtava nasilja nakon izlaska iz skloništa

Glavne aktivnosti projekta:

 • Pružanje podrške žrtvama nasilja nakon izlaska iz skloništa – razne edukacije i programi osposobljavanja i prekvalifikacija.
 • Osnaživanje žena žrtava nasilja putem S.O.S. linije i direktnog savjetovališta.
 • Jačanje međuresorne suradnje – sastanci i seminari sa predstavnicima institucija i članovima međuresornog tima za suzbijanje nasilja nad ženama VPŽ.
 • Senzibilizacija javnosti za problematiku nasilja nad ženama – radio jingl i javne akcije.

Osnovne informacije o projektu: Prevencija nasilja na internetu putem snimljenog filma na temu internetskog nasilja i distribucije preko društvenih mreža i internetskih portala, te pružanje pomoći i podrške djeci i mladima žrtvama internetskog nasilja.

Projekt provodi: S.O.S. Virovitica a partner je Hrvatska udruga pripovjedača Pričalica

Trajanje projekta: 12 mjeseci ( 01.06.2020. – 31.05.2021.)

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Cilj projekta: Smanjiti učestalost internetskog nasilja među djecom i mladima Virovitičko-podravske županije

Glavne aktivnosti projekta:

 • Snimanje filma na temu internetskog nasilja u trajanju desetak minuta
 • Distribucija filma putem društvenih mreža (Facebook i Youtube)
 • Promocija filma
 • Omogućena dostupnost savjetodavne pomoći djeci i mladima žrtvama internetskog nasilja putem maila, telefona ili Facebooka

Osnovne informacije o projektu: Poticanje očeva na aktivniju obiteljsku ulogu kroz predavanja i pružanje direktne pomoći i podrške te informiranje javnosti i poslodavaca o važnosti ravnomjerne raspodjele obiteljskih obveza.

Projekt provodi: S.O.S. Virovitica

Trajanje projekta: 12 mjeseci (01.06.2020.- 31.05.2021.)

Donator: Ministarstvo za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku

Cilj projekta: Poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu na području grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije.

Glavne aktivnosti projekta:

 • Unaprjeđenje roditeljskih vještina očeva putem predavanja i radionica na temu : Prehrana, Zdravstvena briga, Emocionalna povezanost, Zakonodavni okvir, Nošenje djeteta (babywearing) i Baby handling
 • Program podrške kroz 3 oblika savjetovališta- pravno, psihološko i savjetovalište za pomoć i podršku
 • Informiranje poslodavca putem informativnih letaka o rodiljnim i roditeljskim potporama za očeve
 • Održavanje javne akcije

Osnovne informacije o projektu:  Osnaživanje žena žrtava nasilja kroz pružanje pomoći ,informacija i podrške ženama žrtvama nasilja putem S.O.S. linije i direktnog savjetovališta. Podizanje razine svijesti, znanja, kvalitete rada i učinkovitosti članova i članica novoimenovanog županijskog međuresornog tima Virovitičko-podravske županije

Projekt provodi: S.O.S. Virovitica

Trajanje projekta: Ožujak 2020. – Ožujak 2021.

Donator: Mediterranean Womens fund

Aktivnosti projekta:

 • O.S. linija za žene žrtve nasilja
 • Direktno savjetovalište za žene žrtve nasilja
 • Edukacija novoimenovanog županijskog međuresornog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Osnovne informacije o projektu: Osvještavanje javnosti o problematici nasilja nad starijim osobama putem nacionalne kampanje te pružanje pomoći i podrške starijim osobama žrtvama nasilja putem S.O.S. linije.

Projekt provodi: S.O.S. Virovitica

Trajanje projekta: 6 mjeseci (01.02.2020. – 31.07.2020.)

Donator: Ministarstvo za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku

Cilj projekta: Doprinijeti smanjenju pojavnosti nasilja nad starijim osobama na području RH

Glavne aktivnosti projekta:

 • Snimanje video spota u trajanju od 30ak sekundi
 • Emitiranje video spota na minimalno 5 televizijskih postaja
 • Pružanje pomoći, podrške i informacija starijim osobama žrtvama nasilja putem S.O.S. Linije

Osnovne informacije  o projektu: Poticanje mladih na aktivno građanstvo i uključivanje u društveni i politički život lokalne zajednice kroz edukacije, javne akcije i tribinu.

Projekt provodi: S.O.S. Virovitica a partner je Klub mladih Virovitica

Trajanje projekta: 12 mjeseci (01.01.2020. – 31.12.2020.)

Donator: Ministarstvo za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku

Cilj projekta: Poticati mlade na području Virovitičko-podravske županije za preuzimanje uloge aktivnog građanina u rješavanju pojedinih društvenih problema

Glavne aktivnosti projekta:

 • Održavanje tri modula jednodnevne edukacije na temu Mladi i volonterstvo; Mladi i politika; Mladi i ljudska prava i ravnopravnost spolova
 • Održavanje javne akcije
 • Održavanje tribine o sudjelovanju mladih u društvenom i političkom životu lokalne zajednice

Projekt “Reci NE nasilju” –  Osnaživanje, savjetovanje i podrška za žene žrtve nasilja, međuresorna suradnja i edukacija svih dionika uključenih u rad sa žrtvama nasilja.

Projekt provodi S.O.S. Virovitica a partner je Centar za socijalnu skrb Virovitica

Trajanje projekta: 12 mjeseci (01.12.2019.- 30.11.2020.)

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Vrijednost projekta: 170.000,00 kn

Cilj projekta: doprinijeti smanjenju obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama u Virovitičko-podravskoj županiji  kroz savjetovanje, edukaciju, međuresornu suradnju i senzibilizaciju javnosti o problemu nasilja.

Glavne aktivnosti:

 • Osnaživanje žrtava obiteljskog nasilja pružanjem usluga savjetovališta – savjetovalište za pružanje psihosocijalne podrške i informacija, pravno i psihološko savjetovalište
 • Unapređenje međuresorne suradnje u suradnji sa županijskim timom za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – seminar, edukacija i partnerski sastanci
 • Povećana razina svijesti šire javnosti o problemu nasilja i važnosti njegovog sprečavanja – Radijske emisije i okrugli stol

Projekt „Nova znanja-nove prilike“ provodi se u 4  županije: Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj, Osječko-baranjskoj te Vukovarsko-srijemskoj županiji a usmjeren je ka poticanju ravnopravnijeg položaja marginaliziranih skupina (dugotrajno nezaposlenih) na tržištu rada, pruža veću mogućnost zapošljavanja nakon završenog verificiranog programa obrazovanja za Voditelja projekata financiranih iz EU, razvoj socijalnih vještina te bolju socijalnu uključenost u život zajednice a istovremeno kroz ciljane edukacije jača kapacitet stručnjaka koji rade sa dugotrajno nezaposlenima.

Nositelj projekta:Udruga žena Vukovar , partneri  S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, Mirovna grupa Oaza Beli Manastir, Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin

financiran je sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljuski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

Ukupna vrijednost projekta: 833.317,89 HRK

Trajanje projekt: 18 mjeseci (18.10.2019.-18.04.2021.)

Projekt „Tražite posao? Dobrodošli u klub!“ provode udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje,  suradnja u partnerstvu s gradom Viroviticom i općinama Pitomača i Špišić Bukovica.

Trajanje projekta: 26.03.2019. –  25.03.2021.

Vrijednost projekta: 560.798,16 kn

Donator: Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je jačanje osobnih kompetencija mladih nezaposlenih osoba, tražitelja posla s područja grada Virovitice i općina Špišić Bukovice i Pitomače

Glavne aktivnosti:

 • Edukacije za mlade nezaposlene osobe s područja grada Virovitice i općina Pitomače i Špišić Bukovice
 • Job clubovi
 • Prezentacije HZZ-a o mogućnostima zapošljavanja mladih
 • Susreti mladih s uspješnim lokalnim poduzetnicima
 • Izrada mobilne aplikacije za tražitelje posla

Projektom „Obitelj- to smo i mi!“: osnažujemo  jednoroditeljske obitelji za uspješnije i kvalitetnije roditeljstvo, ostvarivanje besplatne stručne pomoći i podrške , senzibilizacija  šire javnost za prihvaćanje i razumijevanje potreba i problema jednoroditeljskih obitelji.

Trajanje projekta: 12 mjeseci ( 01.11.2018. – 31.10.2019.)

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Vrijednost projekta je 50.000,00 kn

Cilj projekta : doprinijeti povećanju kvalitete života jednoroditeljskih obitelji u Virovitičko-podravskoj županiji.

Glavne aktivnosti:

 • Telefonsko informiranje
 • Savjetovalište za pomoć, podršku i osnaživanje te stručno psihološko savjetovalište
 • Facebook grupa podrške za roditelje koji sami skrbe za svoju djecu
 • Distribucija informativnih letaka i platnenih torbi
 • Održavanje okruglog stola i javne akcije

Institucionalna podrška predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika podrške Nacionalne zaklade kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj. Podrška se dobiva za daljnje djelovanje udruge i obavljanje njene osnovne djelatnosti, strateške programe koje provodi te smjernice organizacijskog razvoja dokazujući na taj način svoj doprinos pozitivnim promjenama u društvu u jednom ili više programskih područja djelovanja kojima se potiče razvoj demokracije i civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Trajanje programa : tri godine ( 01.01.2018. – 31.12.2020.)

Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Vrijednost programa : 497.850,00 kn

Projekt 65+  je istraživački projekt  a bazira se na  istraživanju  kvalitete života i  pojavnosti nasilja nad starijim osobama u pet županija regije Istočne Hrvatske(Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska i Virovitičko-podravska)

Nositelj projekta;:S.O.S.- savjetovanje, osnaživanje nositelj projekta

Partner:  Filozofski  fakultet u Osijeku.

Trajanje projekta : 12 mjeseci ( od 01.11.2017. do 31.10.2018.)

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Vrijednost projekta je 149.991,00 kn

Cilj projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete života osoba starijih od 65 godina na području regije Istočna Hrvatska

Glavne aktivnosti :

 • Održavanje tri jednodnevne edukacije za anketare – studente i vanjske suradnike
 • Provedeno istraživanje o pojavnosti nasilja nad starijim osobama na uzorku od 650 osoba s pet županija
 • Obrada i analiza ispunjenih upitnika
 • Priprema i obrada materijala za tiskanje publikacije
 • Tiskanje i distribuiranje publikacije s rezultatima istraživanja
 • Održavanje 5 javnih promocija brošure

Projekt „I mama i tata mogu…“ na zanimljiv i inovativan način progovara o važnosti raspodjele uloga i odgovornosti unutar obitelji te pozitivnim pravnim propisima usmjerenima podršci obitelji.

Trajanje projekta: 12 mjeseci ( 01.11.2017. – 31.10.2018.)

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Vrijednost programa: 59.000,00 kn

Cilj projekta je doprinijeti razvoju pozitivnog roditeljstva kroz promicanje jednake raspodjele kućanskih obveza i roditeljske odgovornosti na području Virovitičko-podravske županije.

Glavne aktivnost:

 • Povećana razina svijesti građana/građanki o važnosti ravnopravne podjele uloga i odgovornosti o brizi za obitelj putem radio jingla koji je emitiran na 4 radijske postaje u Virovitičko-podravskoj županiji
 • Distribucija informativnih letaka putem javne akcije povodom Međunarodnog dana obitelji
 • Održavanje okruglog stola

Programom „Niste same!“  unaprjeđenje kvalitete pružanja socijalnih usluga ženama žrtvama nasilja na području Virovitičko-podravske županije, pružanjem direktne  pomoći i podrške žrtvama  te  suradnja  s institucijama za unapređenje položaja žrtava nasilja.

Nositelj programa:S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja nositelj programa

Partner : CentAR  za socijalnu skrb Virovitica.

Trajanje projekta : 36 mjeseci  ( od 01.06.2017. do 31.05.2020.)

Donator : Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Vrijednost programa  170.000,00 kn

Cilj programa je unaprjeđenje kvalitete pružanja usluga ženama žrtvama nasilja i jačanje međuresorne suradnje na području Virovitičko podravske županije

Glavne aktivnosti :

 • Pružanje stručne pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja  putem S.O.S. linije i direktnog savjetovališta: pravno,psihološko i psihosocijalno , grupe podrške, edukacije volontera za rad na S.O.S. liniji
 • Jačanje međusektorske suradnje u borbi protiv nasilja nad ženama – Sastanci međuresornog tima za suzbijanje nasilja nad ženama VPŽ, Edukacije za jačanje kapaciteta predstavnika/ca institucija koje rade na problematici nasilja nad ženama
 • Informiranje i senzibilizacija javnosti o problematici nasilja nad ženama – javne akcije i radijske emisije

Nositelj programa: S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Trajanje programa: kontinuirano od 2000. godine.

Donatori: Virovitičko-podravska županija i Grad Virovitica

Korisnici: žene žrtve nasilja, žrtve nasilja i njihovi članovi obitelji, prijatelji i poznanici, šira javnost

Ciljevi programa:

Cilj programa: Smanjiti problem nasilja nad ženama na području Virovitičko-podravske županije.

Aktivnosti programa:

 • S.O.S. linija za žene žrtva nasilja svaki radni dan od 12-20 sati
 • direktno savjetovalište za žene žrtve nasilja u tri segmenta – savjetovalište za pomoć i podršku, stručno psihološko i stručno pravno savjetovalište
 • obilježavanje značajnih datuma vezanih za ostvarivanje prava žena

Provedbom projekta se utječe na jačanje organizacija civilnog društva za pružanje usluga svojim korisnicima/ama i jačanje i očuvanje ljudskog kapaciteta organizacija, povećavanju vidljivosti OCD-a i prihvaćanju kao relevantnih lokalnih dionika, umrežavanje s javnim sektorom i pružanje pomoći i podrške osobama u nepovoljnom položaju.

Nositelj projekta: S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Partneri: Udruga žena „HERA“ Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“

Trajanje projekta: Od 29.12.2014. -28.02.2016.

Donator: Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH

Vrijednost projekta: 749.957,00 kn

Cilj projekta je jačanje kapaciteta OCD-a i međusektorske suradnje za pružanje socijalnih usluga na području Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Koprivničko-križevačke županije.

Glavne aktivnosti:

 • jačanje kapaciteta OCD-a za pružanje socijalnih usluga i izrada vodiča pružatelja socijalnih usluga na području VPŽ, PSŽ i KKŽ
 • umrežavanje i povezivanje OCD-a i lokalnih dionika
 • pružanje stručne pomoći i podrške osobama u nepovoljnom položaju
 • promotivne aktivnosti

Pružanjem pojedinačnih savjetodavnih usluga, grupa podrške te radionica namijenjenih roditeljima i djeci, volonterke će stjecati potrebno iskustvo za siguran iskorak u svijet rada. Stručni timovi volonterki će kroz mobilne timove pružati podršku maloljetnim trudnicama i majkama, trudnicama i majkama s invaliditetom, samohranim roditeljima, obiteljima djece s teškoćama u razvoju te obiteljima s više od troje djece ili slabog imovinskog statusa.

 

Nositelj projekta: RODA – Roditelji u akciji

 

Partneri na projektu: Centar za socijalnu skrb OsijekCentar za socijalnu skrb Virovitica, Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Organizacija za građanske inicijative – OGI, Osijek, S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja, Virovitica

Donator:  Europska unija u okviru IPA instrumenata predpristupne pomoći, IV komponenata – Razvoj ljudskih potencijala. Projekt je ugovoren u sklopu EU programa dodjele bespovratnih sredstava “Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije”. Provedbena tijela su Ured za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

 

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost projekta je 127.331,07 eura, a Europska unija financira 108.231,41 eura, što iznosi 85% ukupne vrijednosti projekta.

 

Vrijeme provedbe: 11.3. 2014. – 11.3.2016.

 

Mjesto provedbe: Projekt se provodi u tri županije: Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

Cilj projekta: Jačanje ekonomske i socijalne kohezije u manje razvijenim područjima kroz volontiranje namijenjeno socijalnom uključivanju roditelja i poboljšanju kvalitete života građana.

Specifični ciljevi projekta:

 • Poticanje umrežavanja organizacija civilnog društva (OCD) i javnih institucija kroz implementiranje volonterskih aktivnosti namijenjenih socijalnom uključivanju i poboljšanju kvalitete života građana u manje razvijenim područjima.
 • Povećanje mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih mladih žena bez radnog iskustva kroz volonterske aktivnosti namijenjene socijalnom uključivanju roditelja u manje razvijenim područjima.
 • Podizanje svijesti šire javnosti o višestrukim koristima volontiranja u svrhu socijalnog uključivanja kroz partnerstva između OCD-a i javnih institucija.

Aktivnosti:

 • Mapiranje postojećih institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i potreba za uslugama socijalno isključenih roditelja;
 • Razvoj sustava edukacije i treninga mladih žena/volonterki bez radnog iskustva za pružanje usluga socijalno isključenim roditeljima, a s ciljem povećanja njihove zapošljivosti;
 • Osvješćivanje javnosti o važnosti volontiranja za socijalno isključene roditelje

Projekt „I will – I know – I can“ osmišljen je kao podrška organizacijama osoba s invaliditetom u radu sa žrtvama nasilja s ciljem smanjenja diskriminacije i marginalizacije osoba s invaliditetom i žena žrtava nasilja s invaliditetom na području Virovitičko-podravske županije.

 

Nositelj projekta: S.O.S. savjetovanje, osnaživanje, suradnja

 

Partner: Udruga osoba s invaliditetom Slatina

 

Trajanje projekta:

 

Donator: Europska unija u sklopu Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) i sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Cilj projekta: jačanje uloge, kapaciteta i suradnje udruga osoba s invaliditetom i lokalnih dionika u pružanju podrške, zastupanju i ostvarivanju prava osoba s invaliditetom koje su žrtve kršenja ljudskih prava.

 

Glavne aktivnosti:

 • Jačanje kapaciteta udruga osoba s invaliditetom u pružanju podrške žrtvama  kršenja ljudskih prava i ženama žrtvama nasilja;
 • Umrežavanje i povezivanje udruga osoba s invaliditetom i njihovih članova s lokalnim dionicima koji rade s osobama s invaliditetom;
 • Pružanje pomoći i podrške ženama s invaliditetom žrtvama nasilja;
 • Javne kampanje za podizanje svijesti javnosti o specifičnostima osoba s invaliditetom i problematici kršenja ljudskih prava osoba s invaliditetom

Projekt “Sigurno mjesto” provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) te slijedeće partnerske organizacije: S.O.S. telefon – poziv u pomoć (Virovitica), Centar za žene Adela (Sisak) i Centar za podršku i razvoj civilnog društva “Delfin” (Pakrac).

Projekt je osmišljen s ciljem jačanja uloge, kapaciteta i suradnje organizacija civilnog društva i lokalnih aktera u pružanju inovativnih socijalnih usluga za žrtve rodno uvjetovanog nasilja u područjima od posebne državne skrbi, kroz edukaciju, umrežavanje te razvoj i implementaciju minimalnih standarda u radu sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja. Kroz uspostavljanje neformalne mreže, dodatne profesionalne i specijalizirane edukacije i jačanje suradnje sa srodnim organizacijama civilnog društva i lokalnim akterima, razvijati ćemo njihove organizacijske kapacitete te utjecati na veću efikasnost u svakodnevnom radu sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja. Također, unaprijediti će se kapaciteti potrebni za implementaciju modela dobre prakse iz regije i Europe. Ovim projektom educirati će se i veliki broj mladih o problematici rodno uvjetovanog nasilja kroz radionice i predavanja te promicati volonterski rad. Kroz postojanje web stranice “Sigurno mjesto” namjenjene ženama žrtvama svih oblika nasilja te organizacijama civilnog društva i institucijama omogućiti će se brz i jednostavan pristup informacijama te unaprjediti suradnja svih relevantnih aktera u suzbijanju nasilja nad ženama. Project financijski podržava Europska unija.