Udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja osnovana je 17.02.2000. godine pod nazivom S.O.S. telefon – poziv u pomoć kao nevladina, neprofitna organizacija koja se zalaže za promociju i zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost spolova, suzbijanje trgovine ljudima, prevenciju nasilja te demokratizaciju i modernizaciju društva.

S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja je nevladina, neprofitna, nestranačka organizacija civilnog društva koja svojim djelovanjem utječe na izgradnju demokratskog društva, kulture nenasilja, ravnopravnosti, transparentnosti na područjima zaštite ljudskih prava, društvenog razvoja i osnaživanja i razvoja zajednice.

Misija se ostvaruje kroz rad na:

 • Promociji i zaštiti ljudskih prava, promociji i zaštiti građanskih prava, sprečavanju trgovine ljudima, uspostavi ravnopravnosti spolova, suzbijanju obiteljskog nasilja, pružanju socijalnih usluga žrtvama nasilja, prevenciji vršnjačkog nasilja i svih oblika ovisnosti kod mladih
 • Pružanju direktne savjetodavne pomoći te pružanju podrške i informacija putem  telefona osobama suočenim sa problemima kao što su zlostavljanje, nasilje, obiteljski problemi, zdravstveni problemi i ovisnosti
 • Osnaživanju nevladinog sektora, lokalnih građanskih inicijativa i lokalne samouprave u svrhu unaprjeđenja civilnog društva i međusektorske suradnje s ciljem izgradnje demokratskog društva
 • Unapređenju znanja i vještina u očuvanju reproduktivnog zdravlja mladih
 • Ekonomskom osnaživanju žena i mladih
 • Socijalnom uključivanju i radu s marginaliziranim skupinama

Godišnji izvještaji o radu Udruge

Godišnji izvještaj 2014.

Godišnji izvještaj 2015

Godišnji izvještaj 2016.

Godišnji izvještaj 2017.

Godišnji izvještaj 2018.

Financijski izvještaji Udruge

Financijski izvještaj 2015

Revizorsko izvješće 2015

Revizorsko izvješće 2018

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Aktivnosti

Savjetodavni rad

Nudimo usluge stručnog psihološkog i pravnog savjetovanja te savjetovanja sa pomoć i podršku.

Edukacije

Provodili smo niz edukacija u osnovnim i srednjim školama s ciljem prevencije maloljetničke ovisnosti, prevencije vršnjačkog nasilja i prevencije trgovanja ljudima

Poticanje razvoja civilnog društva

Organiziramo manifestacije Dana udruga kako bi građanima prikazali raznovrsnost nevladinih organizacija na našem području

Javne akcije, okrugli stolovi, kampanje

U sklopu obilježavanja značajnih datuma organiziramo okrugle stolove, tribine, ulične akcije, kampanje s ciljem promicanja i promocije ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, prevencije ovisnosti, suzbijanja obiteljskog nasilja.

Članstva

Članstvo u nacionalnim mrežama NVO:

 • Ženska mreže Hrvatske
 • SOS NET – Mreža pružatelja socijalnih usluga Slavonije i Baranje

Članstvo u međunarodnoj organizaciji:

 • EWL – Europski ženski lobija (European Women’s Lobby)
 • Anna Lindht Foundation Network

Surađujemo s udrugama na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, institucijama – policijom, pravosuđem, zdravstvenim ustanovama, Centrom za socijalnu skrb, lokalnom upravom i samoupravom, osnovnim i srednjim školama u Gradu Virovitici i Županiji.

Udruga je dobitnik priznanja:

 • Žuti okvir – nagrada National Geoghraphic Hrvatska za održivi razvoj, znanost i obrazovanje
 • Zahvalnica od Grada Virovitice za izniman doprinos na području humanitarnog djelovanja, promociju zaštite ljudskih prava, prava žena, djece i socijalnih prava (2002 godine)
 • Povelja zahvalnosti od Županije Virovitičko-podravske za istaknute rezultate u humanitarnoj djelatnosti (2004 godine).