Udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja osnovana je 17.02.2000. godine pod nazivom S.O.S. telefon – poziv u pomoć kao nevladina, neprofitna organizacija koja se zalaže za promociju i zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost spolova, suzbijanje trgovine ljudima, prevenciju nasilja te demokratizaciju i modernizaciju društva.

S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja je nevladina, neprofitna, nestranačka organizacija civilnog društva koja svojim djelovanjem utječe na izgradnju demokratskog društva, kulture nenasilja, ravnopravnosti, transparentnosti na područjima zaštite ljudskih prava, društvenog razvoja i osnaživanja i razvoja zajednice.

Misija se ostvaruje kroz rad na:

 • Promociji i zaštiti ljudskih prava, promociji i zaštiti građanskih prava, sprečavanju trgovine ljudima, uspostavi ravnopravnosti spolova, suzbijanju obiteljskog nasilja, pružanju socijalnih usluga žrtvama nasilja, prevenciji vršnjačkog nasilja i svih oblika ovisnosti kod mladih
 • Pružanju direktne savjetodavne pomoći te pružanju podrške i informacija putem  telefona osobama suočenim sa problemima kao što su zlostavljanje, nasilje, obiteljski problemi, zdravstveni problemi i ovisnosti
 • Osnaživanju nevladinog sektora, lokalnih građanskih inicijativa i lokalne samouprave u svrhu unaprjeđenja civilnog društva i međusektorske suradnje s ciljem izgradnje demokratskog društva
 • Unapređenju znanja i vještina u očuvanju reproduktivnog zdravlja mladih
 • Ekonomskom osnaživanju žena i mladih
 • Socijalnom uključivanju i radu s marginaliziranim skupinama

Godišnji izvještaji o radu Udruge

Godišnji izvještaj 2014.

Godišnji izvještaj 2015

Godišnji izvještaj 2016.

Godišnji izvještaj 2017.

Godišnji izvještaj 2018.

Godišnji izvještaj 2019

Godisnji izvjestaj 2020

Godišnji izvještaj 2021

Godišnji izvještaj 2022

Godišnji izvještaj 2023

Financijski izvještaji Udruge

Financijski izvještaj 2015

Revizorsko izvješće 2015

Revizorsko izvješće 2018

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Aktivnosti

Savjetodavni rad

Nudimo usluge stručnog psihološkog i pravnog savjetovanja te savjetovanja sa pomoć i podršku.

Edukacije

Provodili smo niz edukacija u osnovnim i srednjim školama s ciljem prevencije maloljetničke ovisnosti, prevencije vršnjačkog nasilja i prevencije trgovanja ljudima

Poticanje razvoja civilnog društva

Organiziramo manifestacije Dana udruga kako bi građanima prikazali raznovrsnost nevladinih organizacija na našem području

Javne akcije, okrugli stolovi, kampanje

U sklopu obilježavanja značajnih datuma organiziramo okrugle stolove, tribine, ulične akcije, kampanje s ciljem promicanja i promocije ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, prevencije ovisnosti, suzbijanja obiteljskog nasilja.

Članstva

Članstvo u nacionalnim mrežama NVO:

 • Ženska mreže Hrvatske
 • SOS NET – Mreža pružatelja socijalnih usluga Slavonije i Baranje

Članstvo u međunarodnoj organizaciji:

 • EWL – Europski ženski lobija (European Women’s Lobby)
 • Anna Lindht Foundation Network

Surađujemo s udrugama na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, institucijama – policijom, pravosuđem, zdravstvenim ustanovama, Centrom za socijalnu skrb, lokalnom upravom i samoupravom, osnovnim i srednjim školama u Gradu Virovitici i Županiji.

Udruga je dobitnik priznanja:

 • Žuti okvir – nagrada National Geoghraphic Hrvatska za održivi razvoj, znanost i obrazovanje
 • Zahvalnica od Grada Virovitice za izniman doprinos na području humanitarnog djelovanja, promociju zaštite ljudskih prava, prava žena, djece i socijalnih prava (2002 godine)
 • Povelja zahvalnosti od Županije Virovitičko-podravske za istaknute rezultate u humanitarnoj djelatnosti (2004 godine).