Obilježen Međunarodni dan obitelji

Dana 16.05.2024. godine u vremenu od 10:30 do 11:30 sati udruga S.O.S. Virovitica obilježila je Međunarodni dan obitelji javnom akcijom u centru grada Slatine. Na javnoj akciji podijeljeni su informativni i promotivni materijali s ciljem senzibilizacije javnosti za problematiku vezanu za roditeljstvo u poteškoćama i kriznim situacijama. Javna akcija dio je programa „Zajedno smo snažniji“…