Sudjelovanje na Osnovnoj edukaciji za osobe koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela

19. i 20.02. radnice Udruge S.O.S. Virovitica sudjelovale su na online Osnovnoj edukaciji za osobe koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela. Edukacija je bila organizirana u sklopu programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, a stečena znanja dodatno će unaprijediti kvalitetu naših usluga u vidu pružanja emocionalne…