Održane radionice u sklopu “Centar za podršku, savjetovanje i osnaživanje”

U sklopu projekta “Centar za podršku, savjetovanje i osnaživanje”, u Tehnološko inovacijskom centru u Virovitici, održane su radionice pod nazivom  namijenjene djelatnicima u zdravstvu, socijalnoj skrbi i školstvu. Prvu radionicu, koja je održana 24.03.2023. godine, “Prevencija rodno uvjetovanog nasilja i zaštita žrtava” namijenjenu djelatnicima u zdravstvu i socijalnoj skrbi provodile su Lorena Zec, koordinatorica razvojnih…