Studijsko putovanje u Beograd

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Virovitica, 04.11.2015. – udruga S.O.S. Virovitica organizirala je studijsko putovanje međuresornog županijskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama u Beograd koje se odvijalo u razdoblju od 19. do 23. listopada 2015. godine. Putovanje je realizirano uz financijsku potporu Ekumenske inicijative žena. Partnerska organizacija i domaćin studijske posjete u Beogradu bila je organizacija Autonomni ženski centar iz Beograda.